23.mars.2007 17:37 Børre Christian Børresen

                                                 LOVER FOR

   NEDRE ROMERIKE VINKLUBB, NRVK

  tidligere NEDRE ROMERIKE CLUB FOR DANNEDE HERRERS FRIE UTFOLDELSE, NRCFDHFU

   FORMÅL:                                                                

   n    Nyte drikkevarer, fortrinnsvis vin.

   n    Lære, diskutere og informere om, samt medvirke til å øke den kulturelle opplevelse rundt avnytelsen av Bacchus´ gudegaver.

    DRIFT:

   Den kontinuerlige drift av foreningen besørges av et styre som velges for ett år ad gangen.

   Styret består av:

   n    Formann

   n    Sekretær

   n    Kasserer

   Ved valg til styret skal minst èn plass være avsatt til en av initiativtagerne.

   Clubkassen tilføres fra hvert medlem kr. 200,- i kontingent til hvert møte.  Clubkassen disponeres til felles formål såsom studiereiser etc.  Det skal tilstrebes at alle nyter likt av kassens beholdning. Inntil 10% av kassen kan benyttes til markering av medlemmenes runde årstall o.l. 

   SAMMENSETNING:

   De tre konstituerende styremedlemmer medbringer hver 2 -to- forslag til medlemmer.

   Cluben vil således bestå av til sammen 9 -ni- medlemmer.  Dette antall kan kun utøkes ved vedtak i en ekstraordinær generalforsamling, og må der oppnå 2/3 flertall ved votering.

   Nye medlemmer opptas kun ved anbefaling til styret og må oppnå 2/3 flertall ved votering.

   CLUBMØTER:

   Man avholder 1 -ett- møte pr. måned, fortrinnsvis første fredag i mnd.  Juli måned er møtefri.

   Møtene avholdes hjemme hos medlemmene etter rullering.  Eventuelt kan møtene flyttes i forbindelse med ekskursjoner etc.

   Det kreves representativ påkledsel og fremferd.  Antrekk på møtene er minimum Club´ens sløyfe.  Til årsmøtet kreves dessuten Club´ens mavebelte.

   Kveldens vert har som oppgave:

   n    Velge og kjøpe inn vin, helst 6 -seks- (hvorav tre ulike) flasker i prisklassen 60 - 150 kr.

   n    Begrunne valget og fortelle litt om vinens bakgrunn etc.

   n    Sikre en reserve på minimum 3 -tre- flasker i tilfelle stemningen på clubmøtet utarter.

   Uavnyttet reservevin tilfaller årsmøtet.

   Damer tillates kun adgang i forbindelse med årsfesten.  Avvik herfra krever 2/3 flertall ved votering.

   Foreningens julemøte kan foreta en evaluering av bryggerienes juletilbud laget på humle, malt, gjær og vann.

   Årsmøtet kan eventuelt etter avtale avholdes utenfor Nedre Romerike.

   (Rev. 09.01.99)