Nunc bibendum est - her skal drikkes!
- eller mer direkte oversatt: Det er tid for å drikke. Navnet på vinklubben er således for oss svært logisk. Vi er alle glade i god vin, og det behøver nødvendigvis ikke være så lite av den heller!

Samtidig er det kanskje ikke så mange som vet at Bibenum er det egentlige navnet på "Michelin-mannen", unnfanget og født som en reklamefigur for bildekk, men for de fleste mat- og vinglade selve symbolet på god mat. For detaljer om historien se:
http://www.michelin.no/no/front/affich.jsp?codeRubrique=56
Nyheter