23.mars.2007 17:37 Børre Christian Børresen

                                               LOVER FOR

 NEDRE ROMERIKE VINKLUBB, NRVK

tidligere NEDRE ROMERIKE CLUB FOR DANNEDE HERRERS FRIE UTFOLDELSE, NRCFDHFU

 FORMÅL:                                                                

 n    Nyte drikkevarer, fortrinnsvis vin.

 n    Lære, diskutere og informere om, samt medvirke til å øke den kulturelle opplevelse rundt avnytelsen av Bacchus´ gudegaver.

  DRIFT:

 Den kontinuerlige drift av foreningen besørges av et styre som velges for ett år ad gangen.

 Styret består av:

 n    Formann

 n    Sekretær

 n    Kasserer

 Ved valg til styret skal minst èn plass være avsatt til en av initiativtagerne.

 Clubkassen tilføres fra hvert medlem kr. 200,- i kontingent til hvert møte.  Clubkassen disponeres til felles formål såsom studiereiser etc.  Det skal tilstrebes at alle nyter likt av kassens beholdning. Inntil 10% av kassen kan benyttes til markering av medlemmenes runde årstall o.l. 

 SAMMENSETNING:

 De tre konstituerende styremedlemmer medbringer hver 2 -to- forslag til medlemmer.

 Cluben vil således bestå av til sammen 9 -ni- medlemmer.  Dette antall kan kun utøkes ved vedtak i en ekstraordinær generalforsamling, og må der oppnå 2/3 flertall ved votering.

 Nye medlemmer opptas kun ved anbefaling til styret og må oppnå 2/3 flertall ved votering.

 CLUBMØTER:

 Man avholder 1 -ett- møte pr. måned, fortrinnsvis første fredag i mnd.  Juli måned er møtefri.

 Møtene avholdes hjemme hos medlemmene etter rullering.  Eventuelt kan møtene flyttes i forbindelse med ekskursjoner etc.

 Det kreves representativ påkledsel og fremferd.  Antrekk på møtene er minimum Club´ens sløyfe.  Til årsmøtet kreves dessuten Club´ens mavebelte.

 Kveldens vert har som oppgave:

 n    Velge og kjøpe inn vin, helst 6 -seks- (hvorav tre ulike) flasker i prisklassen 60 - 150 kr.

 n    Begrunne valget og fortelle litt om vinens bakgrunn etc.

 n    Sikre en reserve på minimum 3 -tre- flasker i tilfelle stemningen på clubmøtet utarter.

 Uavnyttet reservevin tilfaller årsmøtet.

 Damer tillates kun adgang i forbindelse med årsfesten.  Avvik herfra krever 2/3 flertall ved votering.

 Foreningens julemøte kan foreta en evaluering av bryggerienes juletilbud laget på humle, malt, gjær og vann.

 Årsmøtet kan eventuelt etter avtale avholdes utenfor Nedre Romerike.

 (Rev. 09.01.99)