28.januar.2004 19:27 KlubbWeb

  Hva koster det å ha hjemmeside hos KlubbWeb?

  Klubbweb ønsker å gi et rimelig alternativ til klubber som trenger en hjemmeside. Utvikling av profesjonelle sider med tilsvarende funksjonalitet som hos KlubbWeb vil normalt koste noen titalls tusen kroner. Dette vil for de fleste klubber være en tung utgiftspost.

  Mange klubber baserer seg derfor på ildskjeler som påtar seg å lage en hjemmeside. Resultatet blir ofte en side som er tungvint å vedlikeholde, meget personavhengig og forsvinner samtidig som datteren eller sønnen slutter i klubben.

  Hvorfor er sidene hos KlubbWeb så billige?
  KlubbWeb har laget sider som er såpass generelle at de kan brukes til flere formål og mange typer klubber. De fleste klubber har likevel en del sammenfallende behov når det gjelder funksjonalitet. F.eks. Nyheter, Bilder, Aktivitetskalender mm. Derfor har KlubbWeb tilrettelagt denne funksjonaliteten slik at alle klubbene kan bruke den. Ettersom KlubbWebs sider er laget for å dekke flere typer klubber vil kostnadene kunne fordeles på flere og dermed kan prisene settes ned.

  Hva må man ha og hva koster det?
  Opprettelse av sidene
  For å opprette en hjemmeside hos KlubbWeb betaler man en etableringsavgift. Denne avhenger av hvor mange lag klubben vil ha sider for. Etableringsavgiften er en enganskostnad og inkluderer serviceavgift for det første året (fra og med innmeldingsdatoen).

  Årlig avgift
  Fra og med andre år betales kun serviceavgift. Denne avgiften dekker KlubbWebs kostnader til videreutvikling av sidene og drift av løsningen.

  Spesialtilpassning av sidene (klubbens farger logo mm.)
  Hvis klubben ønsker å ha egen logo, layout og farger kan dette utføres mot en tilleggsavgift. Dette er også en engangsavgift og man betaler det samme beløp uansett hvor mange lag klubben har.

  Eget domene hos KlubbWeb
  Det er ikke nødvendig å ha eget domene, men hvis klubben ønsker eget domene hos KlubbWeb (klubbweb.no/minklubb eller klubbweb.no/minklubb/lillejente1) for å få en enklere adresse så er dette gratis.

  Endring av domenet (f.eks. hvis lillejente 1 skal skifte navn til lillejente 2 vil bli belastet med en mindre tilleggsavgift.
  Hvis klubben benytter navn på lagene som endrer seg fra år til år vil det være billigst ikke å benytte eget domene for det enkelte lag, men heller ha et domene for klubben. Klubbsiden vil likevel inneholde linker videre til alle lagene.

  Opplæring
  Er gratis, men klubben må dekke evt. reiseutgifter.

  Ligger det noen skulte avgifter på lur?
  Nei, utover det som er nevnt kommer det ingen kostnader. Når siden er ferdig etablert og man ikke ønsker  noen endringer betaler man kun den årlige serviceavgiften.

  Se prisene i tabellen nedenfor.

  Alle priser er inkl. mva.

  Priser pr. lag for 1 - 4 lag

  • Årlig serviceavgift kr. 1180,-

  Priser pr. lag for 5 eller flere lag

  • Årlig serviceavgift kr. 970,-

  Eget domene hos klubbweb (www.klubbweb.no/dittlag)

  • Gratis

  • Endring av peker hvis laget eller klubben skifter navn f.eks fra Lillejente til Småjente osv. kr. 200.- 

  Innlegging av klubbens farger/logo (tar forbehold om at klubbene selv fremskaffer logo, samt tillatelse til bruk av denne).

  • Pr. klubb kr. 1500,- (engangsavgift)

  I prisen inngår 1-2 times opplæring av de som skal redigere sidene, hvis ønskelig (evnt. reisekostnader kommer i tillegg).