Foreldrevettregler

 • Møt frem til trening og konkurranser! Bidra til at utøverne kommer i tide til treningene.
 • Barna skal dusje og vaske seg med såpe før de går i bassenget.
 • Under trening er det ønskelig at foreldrene ikke oppholder seg inne i svømmehallen, da dette kan virke forstyrrende for svømmerne. Unntaket er når foreldre/trener har avtale pga barn med spesielle behov. For de partiene med de yngste barna inviteres foreldre til åpne treninger 1 ganger hver måned. Tidspunkt bli annonsert på klubben FB side.
 • Motiver barna til å være positive og konsentrere på trening.
 • Lær barna å tåle både med- og motgang.
 • Respekter trenernes metoder og avgjørelser, og anerkjenn han/hun overfor barna dine. Konstruktive tilbakemeldinger og spørsmål rettes til hovedtrener/styret.
 • Hold kontakt og informerer trener om spesielle ting.
 • Lurer dere på noe er det mulig å kontakte klubbens ansatte eller styret og spørre dem direkte. Dette kan være oppklarende. Ved uenighet – snakk med den det gjelder, ikke om.
 • Gi oppmuntring til alle barna under konkurranse, ikke bare egne barn. Vi er et lag!
 • Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse. Respekter trenerens valg av taktikk.
 • Ikke kritiser dommeravgjørelser.
 • Spør om konkurransen var morsom eller spennende. Ikke fokuser på resultatet.
 • Sørg for riktig utstyr, Lær barna ansvarsbevissthet og selvhevdelse. Barn kan lære å pakke ned og pakke ut treningsbaggene og fylle sine egne flasker. Oppmuntre dem til å ta kontroll over egen sportsutfoldelse.
 • Det viktigste er at ditt barn trives og har det gøy sammen med andre. Oppmuntre! Ikke press barn til å delta.
 • Respekter arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp.
 • Betal regningen i tide. Uteblir betalingen mister man retten til å delta i aktivitetene.
 • Følg med på info fra klubben slik at en på en best mulig måte samarbeider med klubben for at svømmeren skal få mest mulig ut av treningen.
 • Still opp på dugnader og ved klubbens arrangement.
 • Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du klubbens regler.
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.