Lisenser


For nye svømmere, kommer litt informasjon om nødvendige lisenser ved deltakelser på stevner.
Svømmere som skal være med på approberte svømmestevner, (ikke rekurttstevner), må løse lisens til Norges svømmeforbund for å kunne delta.
Lisensen gjelder for et år om gangen, og koster 750,- for barn over 12 år, og 350,- pr år for de som er i alderstrinnet 10-12 år.

Svømmere som stiller til start på svømmestevner uten gyldig lisens, får 1000,- i bot om dette ikke er i orden før stevnestart.
Tider oppnådd på stevner blir heller ikke godkjent som offisielle tider, og vil ikke være synlig på www.medley.no og vil ikke gjelde som påmeldingstider til nye stevner.
Lisens innbetales av utøver selv, og den enkelte svømmer må melde fra til vår kasserer om at de ønsker lisens.


Forsikring

Som svømmer i HIL svømming, er man forsikret gjennom avtalen med Norges svømmeforbund.
Det er viktig å være klar over at forsikringen gjelder bare for de som har betalt for treningsavgift og lisens gjennom året.

Mer informasjon om forsikringsordningen for svømmere registrert hos Norges svømmeforbund finner du  på www.svomming.noTreningsavgifter og medlemskap for sesongen 2017/2018


Svømmeskole:

Nybegynnere svømmekurs (Vann/Hval, Skilpadde, Pingvin, Selunge) – en gang i uka - 1350,-
Inngang inn i svømmehallen koster 83 kr/gang.
Nybegynnere svømmekurs søskenmoderasjon – en gang i uka - 1080,-  
Inngang inn i svømmehallen koster 83 kr/gang
Man betaler ikke inngang hvis man er medlem i Ankerskogen.

Videregående svømmekurs (Sel) en gang i uka - 1350,-
Videregående svømmekurs (Sel) søskenmoderasjon – en gang i uka - 1080,-
Inngang inn i svømmehallen koster 83 kr/gang
Man betaler ikke inngang hvis man er medlem i Ankerskogen.

Rekruttpartiet halvårskontingent– 2 ganger i uka - (inngang i svømmehallen inkludert) – 1800,-Rekruttpartiet halvårskontingent søskenmoderasjon – 2 ganger i uka - (inngang i svømmehallen inkludert) - 1600,-
Aqua jr. halvårskontingent– 2 ganger i uka - (inngang i svømmehallen inkludert) – 1800

Konkurransesvømmere:

Medlemskap i HIL hovedlag per år for medlemmer under 19 år – 125,-
Medlemskap i HIL hovedlag per år for medlemmer over 19 år – 250,-

Lisens per år til alle konkurranse svømmere over 12 år – 750,-

C partiet halvårs treningsavgift – 3 ganger i uka - (inngang i svømmehallen inkludert) – 1800,-
Aqua halvårs treningsavgift - 4 ganger i uke (inngang i svømmehallen inkludert - 1900,-
B partiet halvårs treningsavgift – 8 ganger i uka - (inngang i svømmehallen inkludert) – 2200,-
A partiet halvårs treningsavgift – 9 ganger i uka - (inngang i svømmehallen inkludert) – 2500,-

Treningsavgift inkluder treningssamlinger som arrangeres i Hamar. 
Hver svømmer er ansvarlig for egne utlegg i samband med deltagelse på stevner (påmeldingsavgifter), reiser, mat, overnattinger og treningssamlinger utenfor Hamar.
Påmeldingsavgifter til stafetter betaler klubben.

I tillegg til medlemskontingent og treningsavgifter, må alle familier med svømmere på rekruttpartiet, aqua jr., C partiet, B partiet, Aqua partiet og A partiet, hvert år stille minimum 1 person på dugnad i forbindelse med Mjøssvøm. (Arrangeres 2. helg i juni hvert år).
Utenom den faste dugnaden på Mjøssvøm, må man også påregne 1-2 andre dugnader hvert år.

Masters og Triatlon:

Medlemskap i HIL Masters uten organisert trening i regi av HIL Svømming – 500-,
Medlemskap i HIL Triatlon per år uten organisert trening i regi av HIL Svømming – 500-,

Masters treningsavgift – 1 ganger i uke – 25m basseng fra september til mars – 1600,-

Vi setter stor pris på om medlemmene i Masters og Triatlon, stiller på dugnad i forbindelse med Mjøssvøm slik at vi fortsatt klarer å arrangere dette tradisjonsrike stevnet og derved sikrer nødvendige inntekter til Hamar IL Svømming.

ANDRE REGLER SOM ANGÅR ØKONOMI:

  • Man kan ikke delta på approberte stevner uten å ha betalt lisens til Norges Svømmeforbund.
  • Medlemmer i klubben vil få tilsendt faktura i september og februar for medlemskap og treningsavgifter. Når det gjelder deltagelse på approberte stevner vil faktura på utlegg klubben har hatt (påmeldingsavgifter, overnatting, transport, mat og lignende) bli fakturert fortløpende gjennom året.
  • Svømmere og foresatte er pliktig å sørge for at kasserer som fører medlemslister for klubben, til en hver tid har oppdaterte opplysninger om svømmeren. Dersom endringer oppstår meldes dette på e-post til: tomasz.koryl@hotmail.com
  • Man plikter også å melde fra om man ikke har fått faktura på medlemskap og treningsavgifter innen 1. oktober og 1. mai. 


Kontakt vår trenere eller møt opp på våre treninger, så skal vi gi deg informasjon om hvilket treningsparti du kan trene med.

 

Kristine Røsland, klubbsekretær

mailadresse:  svomming@hamaridrettslag.noVåre sponsorer