Treningstider fra 21. august 2017

 

Mandag
 

Tirsdag
 

Onsdag

Torsdag
 

Fredag
 

Lørdag

 

WANG- elever

svøm 8-10

Basis kommer i tillegg

 

svøm 8-10

Basis kommer i tillegg

 

svøm 8-10

Basis kommer i
tillegg

 

      A/B 

møt (50m): 16.30
svøm: 17.00-19.00

møt (50m): 05.45
svøm: 06.00-07.45

 

svøm (25m): 15.00-17.00
land: 17.00-17.30

 

 

møt (25m): 17.30
svøm: 18.00-20.00

møt (50m): 16.30
svøm: 17.00-19.00

A gr. møt personal: 08.00
styrke: 08.00-09.00

B gr. møt (25m): 08.45
svøm: 09.00-11.00

 

     Aqua

 

møt (25m): 17.30
svøm: 18.00-19.00

 

  møt (25m): 18.00
svøm: 18.30-20.00

møt (25m): 17.30
svøm: 18.00-19.00

møt (25m): 08.45
svøm: 9.00-11.00

Hospi-tanter fra C trener med B

  svøm (25m): 15.30-17.00
land: 17.00-17.30
  møt (25m): 17.30
svøm: 18.00-19.00

møt (50m): 16.30
svøm: 17.00-18.00

møt (25m): 08.45
svøm: 09.00-10.00

   C

 

møt (25m): 16.45
svøm: 17.00-18.00

 

møt (25m): 16.45
svøm: 17.00-18.00

 

møt (terapi basseng): 08.45
svøm: 09.00-10.00

Rekrutt

 

møt (25m): 16.45
svøm: 17.00-18.00

 

møt (25m): 16.45
svøm: 17.00-18.00

 

møt (terapi basseng): 08.45
svøm: 09.00-10.00