Retningslinjer for utlevering av utstyr

  07.juli.2006 14:12 Anders Langset

  Retningslinjer for utlevering av utstyr 

   

   

  • Markeringsvester, kjegler, ballpumpe, nipler og medisinsk utstyr til alle lag

    

   • utleveres av HamKam yngres v/materialforvalter.

     

  • Fotball til minilagene

    

   • utleveres av HamKam yngres v/materialforvalter.

     

  • Fotball til jente/gutt/smågutt og lillegutt

    

   • Spillerne på disse lagene skal ha med seg sin egen fotball på trening.(jfr. treningsplan).Jente og guttelag skal bruke 5`er-ball, smågutt og lilleguttskal bruke 4`er-ball

     

  • Spilletrøyer, keepertrøye og hansker

    

   • utleveres av HamKam yngres v/materialforvalter.

     

   • Trøyene deles ut til spillerne, som beholder disse ut fotballsesongen. Når sesongen er slutt, samles disse inn igjen og leveres tilbake sammen med øvrig utstyr. 

     

   • Det er viktig at lagleder holder oversikt over hvem som har fått trøyenr. 2,3,4 osv. Et skjema til dette bruk, utleveres av materialforvalter
  • Alle oppmenn og trenere skal ha treningsdress med påtrykk "HamKam" på ryggen. 

    

   • Utlevering av dress skjer hos Freske Fraspark a/s via rekvisisjon fra HamKam yngres v/materialforvalter.

     

  •  Ingen kan ta ut utstyr fra Freske Fraspark a/s uten rekvisisjon fra HamKam yngres!

    

   
   HamKam yngres avd.
   Bjørn Sollien
   materialforvalter
    mobil 900 70 447