For eksempel om den nye kaninen som er kjøpt inn som maskot...