Funksjon Navn E-post Telefon
       
Trener Mathilde Tysse    matysskrls@gmail.com 940 34 188
Trener      
Trener      
Klubbsekretær Tomasz Koryl tomasz.koryl@hotmail.com 477 52 332