Hvis du ikke ønsker å bruke pc under testen kan du i stedet laste ned dette word-dokumentet som kladd og registrere testen i www.vintest.net ved en senere anledning. Feltene som fylles ut i skjemaet er de samme som skal benyttes ved registrering i www.vintest.net.

Husk at du ofte vil kunne finne alle nødvendige data om vinen (navn, produsent, råstoff osv.) på www.vinmonopolet.no.

Last ned dokumenet