Retningslinjer for utlevering av utstyr 

 

 

 • Markeringsvester, kjegler, ballpumpe, nipler og medisinsk utstyr til alle lag

   

  • utleveres av HamKam yngres v/materialforvalter.

    

 • Fotball til minilagene

   

  • utleveres av HamKam yngres v/materialforvalter.

    

 • Fotball til jente/gutt/smågutt og lillegutt

   

  • Spillerne på disse lagene skal ha med seg sin egen fotball på trening.(jfr. treningsplan).Jente og guttelag skal bruke 5`er-ball, smågutt og lilleguttskal bruke 4`er-ball

    

 • Spilletrøyer, keepertrøye og hansker

   

  • utleveres av HamKam yngres v/materialforvalter.

    

  • Trøyene deles ut til spillerne, som beholder disse ut fotballsesongen. Når sesongen er slutt, samles disse inn igjen og leveres tilbake sammen med øvrig utstyr. 

    

  • Det er viktig at lagleder holder oversikt over hvem som har fått trøyenr. 2,3,4 osv. Et skjema til dette bruk, utleveres av materialforvalter
 • Alle oppmenn og trenere skal ha treningsdress med påtrykk "HamKam" på ryggen. 

   

  • Utlevering av dress skjer hos Freske Fraspark a/s via rekvisisjon fra HamKam yngres v/materialforvalter.

    

 •  Ingen kan ta ut utstyr fra Freske Fraspark a/s uten rekvisisjon fra HamKam yngres!

   

 
 HamKam yngres avd.
 Bjørn Sollien
 materialforvalter
  mobil 900 70 447